OPSTAND!

Vierhonderdvijftig jaar geleden, in 1568, begint de Tachtigjarige Oorlog. Onder leiding van Willem van Oranje komen steeds meer Nederlanders in opstand tegen het Spaanse gezag. De Opstand leidt uiteindelijk tot de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 2018 werd dit landelijk herdacht met een televisieserie en diverse tentoonstellingen, onder andere in het Rijksmuseum.

Voor het Ralph Sordo Choir vormde dit de aanleiding voor een bijzonder project. We gaan het podium op met bekende historici die u terugvoeren naar deze ingrijpende periode uit onze vaderlandse geschiedenis.

Onder leiding van de Spaanse dirigent Enrique López-Cortón zong het Ralph Sordo Choir muziek uit die tijd: prachtige late Renaissancemuziek van Spaanse componisten zoals Victoria, Lobo en Guerrero. Maar ook werk van Rogier, Mateo Romero (Mathieu Rosemarin) en andere componisten uit de Nederlanden die in Spaanse dienst werkten. Ook lieten we enkele geuzenliederen horen uit de beroemde Gedenck-Clanck van Adriaen Valerius.
We traden op in twee steden die een cruciale rol speelden in de Nederlandse Opstand: vestingstad Heusden en handelsstad Amsterdam.

PROGRAMMA
Adriaen Valerius (1626)/ Felix de Nobel (1907-1981): liederen uit Nederlandtsche Gedenck-Clank
Francisco Guerrero (1528-1599) – Ave Virgo Sanctissima
Philippe Rogier – Kyrie (uit Missa Philippus Secundus Rex Hispaniae)
Mateo Romero (1575-1647) – Domine quando veneris
Pedro Ruimonte (1565-1627) – Lectio tertia (uit Lamentations for Maundy Thursday)
Nicolas Gombert (ca. 1495 – ca. 1560) – Dezilde al cavallero
Gery de Ghersem – Agnus dei (uit Missa Ave Virgo sanctissima)
Alonso Lobo (1555-1617) – Versa est in luctum
Tomás Luís de Victoria (1548-1611) – Salve Regina

Ralph Sordo Choir olv Enrique López-Cortón
Klaas van Slageren | trombone
José Gomes | dulciaan

Vrijdag 9 februari 2018 | Grote- of Catharijnekerk | Heusden
Met een lezing over de Opstand vanuit Brabants perspectief door Hildo van Engen, directeur Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

Zondag 11 februari 2018 | Zuiderkerk | Amsterdam
Met een lezing over de Opstand vanuit Amsterdams perspectief door Luc Panhuysen, historicus en publicist.